Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.073-5357-C01
Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
 
Бенефициент: КЛИНЕКС ГРУП ООД
Обща стойност: 5600 лв., от които 4760 лв.
европейско и  840 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 27.07.2020 г.
Край: 27.10.2020 г.